erfrecht na naamsverandering


16 september 2008

Vraag nummer: 11967  (oude nummer: 11275)

Geachte,

In mijn huwelijk is er sprake van een geadopteerd kind en een kind waarvan het vaderschap in twijfel kan getrokken worden.

Beide kinderen hebben de naamsverandering aangevraagd op grond van te weinig kontakt en via de politierechtbank.

Na mijn echtscheiding heb ik een woning aangekocht.

In hoeverre is hier nog sprake van erfrecht voor genoemde kinderen.

Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Juridische kinderen (is lang niet altijd hetzelfde als biologische kinderen) hebben erfrechten volgens de wet. Uiteraard kun je een testament maken om daar nader invulling aan te geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn