erfenis voor schoonkinderen na overlijden van eigen kinderen


18 november 2003

Vraag nummer: 8175  (oude nummer: 3416)

Mijn schoonouders willen dat de erfenis verdeeld wordt over hun 3 kinderen. Indien één van hun kinderen eerder komt te overlijden, heeft het schoonkind (gehuwd in gemeenschap van goederen) dan recht op één derde deel of moeten zij dit vastleggen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien één van de kinderen eerder komt te overlijden, schuift betreffend erfdeel allereerst naar de kinderen van het vooroverleden kind. Heeft deze geen kinderen dan vervalt als het ware het erfdeel en zijn er nog maar 3 erfgenamen: twee kinderen en de langstlevende. Op geen enkele wijze erft een schoonkind volgens de wet.
In een testament kan overigens bepaald worden dat dit laatste niet gebeurd, maar betreffend erfdeel dan ten goede komt aan de echtgenoot van het vooroverleden kind. In dat geval moet echter wel rekening gehouden worden met de minimale gegarandeerde erfdelen van de andere kinderen (legitieme portie). Deze legitieme aanspraak wordt namelijk berekend uitgaande van het gegeven dat er maar 3 erfgenamen zijn (2 kinderen en de langstlevende).

Is het de bedoeling dat aangetrouwden meegenomen worden (hetgeen doorgaans een uitzondering is) dan is een testament dus nodig.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE