erfenis van moeder


2 maart 2010

Vraag nummer: 13586  (oude nummer: 15295)

Ik ben enig nog levende kind van mijn moeder.
een v mijn overleden zusjes heeft 2 levende kinderen.Andere overleden zusje heeft geen kinderen.
testament moeder uit 1995 vermeldt drie toen nog levende kinderen als enig erfgenamen.
Alleen ik leef nog ( gelukkig)
Ben ik dan enig erfgenaam of moet mijn moeder haar testament aanpassen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er kan sprake zijn van plaatsvervulling als het testament dat zo bepaalt. Dan treden kinderen in de plaats van hun vooroverleden ouder in de nalatenschap van hun grootouder.

Ik raad uw moeder dus aan langs een notaris te gaan voor nadere uitleg en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn