erfenis en schenking


19 juni 2007

Vraag nummer: 11127  (oude nummer: 9378)

L.S.,
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden en mijn moeder leeft nog. Ik heb twee zussen en een broer. Mijn oudste zus is terminaal ziek en komt zeer waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd te overlijden Zij heeft de wens geuit dat Frans, haar partner (met wie ze niet getrouwd is!) het deel van de erfenis wat anders naar haar gegaan zou zijn bij mijn moeders overlijden aan Frans zal worden geschonken. Mijn jongste zus respecteren deze wens en willen om belangrijke persoonlijke redenen dat Frans haar deel zal erven. Mijn broer echter is het hier niet mee eens. Mijn vraag is: is er een mogelijkheid om Frans iets te schenken als mijn moeder komt te overlijden zonder dat hij daar een grote som aan successierechten over zou moeten betalen, en belangrijker nog: zonder dat mijn broer deze beslissing kan aanvechten?
Ik wacht graag uw antwoord af, waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank,

met vriendelijke groet,

Liliane van de Weg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw moeder zou natuurlijk ook Frans als erfgenaam kunnen opnemen in haar testament in de plaats van uw zuster. Dat er hoge successie/schenkingsbelasting betaald zal gaan worden, staat buiten kijf.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE