erfdeel minimaliseren


15 januari 2007

Vraag nummer: 10770  (oude nummer: 8694)

Goeden dag,

Het volgende wil ik graag onder uw aandacht brengen:

Vader/Moeder
Dochter (1973),geen kinderen.
Verstandelijk gehandicapte zoon(1972) wonende in een tehuis. Hij heeft nu en in de toekomst voldoende middelen en heeft een legaat niet nodig.

Vraag: hoe kunnen we volgens de wet zijn deel minimaliseren?

Wij hebben dit bedacht:
+ zoon wordt via testament onterft.
+ vader/moeder overlijdt
+ zoon heeft recht op zijn legitieme deel zijnde 1/2 van kindsdeel 1/2*1/6= 1/12 deel.

+ de in leven zijnde ouder geeft via testament haar deel door aan dochter.

Na overlijden van deze ouder krijg ik de volgende verdeling van het vermogen:

+ dochter 11/12 deel
+ zoon 1/12 deel,

dit alles zonder rekening te houden met zaken zoals rente,wijziging in de hoogte van het oorspronkelijk vermogen etc.

Ik hoor graag wat u hiervan vindt.

VrGr Rob

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard is de meest verregaande vorm van minimaliseren: onterven. Of er een beroep wordt gedaan op de legitieme portie is ongewis en het is ook moeilijk hierop vooruit te lopen. We zal daar rekening mee gehouden moeten worden in een testament. Kortom: op naar de notaris!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn