De kinderen uit een eerder huwelijk


13 april 2006

Vraag nummer: 10275  (oude nummer: 7874)

Geachte notaris,

Uit mijn eerste huwelijk heb ik 3 kinderen. Mijn vrouw heeft eveneens uit haar eerste huwelijk 1 kind. Samen hebben we geen kinderen. We zijn niet in gemeenschap van goederen gehuwd, maar leven alsof dat wel zo is. We hebben beide een langstlevende testament Nu willen wij de vier kinderen als erfgenamen gelijk stellen, zodat ze alle vier, een even groot erfdeel zullen ontvangen.
In het geval dat ik het eerst zou overlljden, zou mijn vrouw dus voor alle vier de kinderen successierechten voldoen en na haar overlijden zouden ze alle vier een gelijk deel ontvangen.
Mijn eerste vraag is of dat wettelijk kan en de tweede of het niet wenselijk is dat we alsnog laten vastleggen dat we in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Het kan in ieder geval. De vraag is of er strijd met de legitieme aanspraken kan ontstaan. Bent u gehuwd dan kunt u overigens in het systeem van de wettelijke verdeling stiefkinderen meenemen, zonder schending van de legitieme. Uiteraard betekent dat wel dat er consequenties ontstaan voor de successiebelasting. Je zou moeten berekenen welke consequenties dat heeft.

Als u huwelijkse voorwaarden hebt, moet u nagaan wat er instaat voor de situatie dat het huwelijk door overlijden eindigt.

Ik zou dus gewoon even langs een notaris gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn