boedelbakvraag


27 september 2005

Vraag nummer: 9518  (oude nummer: 6541)

bij 5 kinderen 1 kind onterven kan hiervoor ingeval van beroep op legitieme portie 10% in een testament worden vastgesteld dat de overige 4 kinderen de boedelbak naar hun eigen inzicht kunnen samenstellen of moet ik dit perse vooraf zelf doen en deze periodiek aanpassen hetgeen erg veel notariskosten veroorzaakt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament moet duidelijk zijn. En waarom zou u geen notariskosten maken als het voor u zo'n belangrijk onderwerp is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn