bewijs van erfrecht


24 maart 2009

Vraag nummer: 12506  (oude nummer: 12621)

Wij zijn met 4 zussen en een van de zussen heeft aangegeven, dat als mijn steeds meer dementerende moeder overlijdt het bewijs van erfrecht niet zal tekenen. Zij leeft al een aantal jaren in onmin met de andere zussen. Heeft dit bepaalde consequenties wat betreft het banksaldo van mijn moeder.Zo ja hoe moeten wij nu of na het overlijden van onze moeder handelen. Een van de zussen is op dit moment de gevolmachtigde voor de bank.

graag uw antwoord cq. advies.
u bij voorbaat dankend en vriendelijk groetend,
L. Berden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Vreemd dat daar nu al op wordt vooruitgelopen. Betekent het dat de ene zus geen erfgenaam wil zijn? Indien u moeder het nog kan (dat kan ik niet beoordelen, maar de kans is misschien klein), zou zij in verband daarmee een testament kunnen maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.