bedrag nalaten aan kleindochter


18 januari 2006

Vraag nummer: 9929  (oude nummer: 7307)

Kan er een vast bedrag per testament worden nagelaten aan onze kleindochters dat wordt uitbetaald als de langstlevende overlijdt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Geen probleem via een legaat opeisbaar bij overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.