Adoptie volwassen kind ivm toekomstige erfenis


18 november 2009

Vraag nummer: 13216  (oude nummer: 14400)

Mijn man heeft geen andere erfgenamen dan zijn broers en en hun kinderen. Maar daar heeft hij niet zoveel mee en wil liever niets aan hen nalaten. Hij heeft wel voor mijn zoon gezorgd sinds 'ons' kind heel klein was. Hij is nu 38 jaar. Kan mijn man hem alsnog adopteren om hem wettelijk de status van eigen kind te geven met de daarbij horende rechten van zo'n erfgenaam (ook ivm successie)? Wordt hij dan zijn erfgenaam? Vriendelijk dank alvast voor uw antwoord!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Adoptie is een complexe procedure en het is de vraag of het nodig is (los van het emotionele aspect). Uw echtgenoot kan natuurlijk 'gewoon' een testament maken waarin hij uw zoon als erfgenaam aanwijst. De volgende vraag is hoe het zit met successiebelasting omdat in eerste instantie slechts eigen kinderen in het lage tarief vallen. Op grond van de wet worden (in sommoge gevallen) stiefkinderen voor de successiebelasting gelijkgesteld met eigen kinderen.

Ik raad uw echtgenoot van harte aan om langs een notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE