adoptie in nieuw samengesteld gezin


26 oktober 2009

Vraag nummer: 13122  (oude nummer: 14185)

Ik heb 1 zoon uit mijn eerste relatie en mijn toekomstige man 4 kinderen uit zijn eerste relatie .
Wij zouden willen trouwen.
Kan er voor gezorgd worden dat onze woning en bezittingen dan juist verdeeld worden zodat iedereen recht heeft op een gelijk deel?
Uit mijn man zijn eerste huwelijk is er ook nog een dochter L.van zijn ex vrouw en haar 1ste man die geen genetische band heeft met mijn man maar die wij ook aanzien als ons kind.(L heeft geen contact meer met haar biologische ouders)
Kan L. ook mee delen als ze eventueel via adoptie in ons gezin opgenomen wordt?
Of bestaat er een andere manier om iedereen evenveel na te laten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een testament kun u terwijl u binnen de werking van de wettelijke verdeling blijft (langstlevende wordt enig eigenaar), de stiefkinderen gelijk stellen met eigen kinderen. Het kind dat geen eigen kind is zou mogelijk via een legaat van een beperkt opeisbare vordering mee kunnen delen. Wel dient dan de legitieme aanspraak van de andere kinderen in de gaten gehouden te worden. Ook wat de successiebelasting betreft is extra aandacht geboden.

Kortom: op naar uw notaris.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE