adoptie en nalatenschap


13 november 2005

Vraag nummer: 9696  (oude nummer: 6864)

Heeft een kind dat ter adoptie is afgestaan rechten op de nalatenschap van de biologische moeder?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee door adoptie worden de familierechtelijke betrekkening mbt de 'vorige' ouder(s) verbroken en nieuwe aangeknoopt met de adoptie-ouders.

Uiteraard kan de biologische moeder wel een testament maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.