vereisten codicil


23 september 2004

Vraag nummer: 8669  (oude nummer: 4686)

Wanneer is een codicil rechtsgeldig?
Moet er expliciet instaan dat het een codicil betreft.
Het moet handgeschreven zijn, maar moet dit noodzakelijkerwijs door de erflater zelf zijn geschreven? Soms zijn mensen niet in staat zelf iets op te schrijven.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wil het codicil rechtsgeldig zijn dan moet het handgeschreven zijn door degene wiens wens het betreft, voorzien zijn van een dagtekening en ondertekening door de persoon zelf.

Als mensen niet in staat zijn om zelf te schrijven, geen probleem: laat de notaris gewoon een testament maken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn