Codicil, wilsverklaring, behandelverbod


5 oktober 2004

Vraag nummer: 8700  (oude nummer: 4751)

Kun je in een codicil ook een wilsverklaring/ behandelverbod opnemen? Wat is precies het verschil tussen wilsverklaring en behandelverbod?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In een codicil in de zin van de wet (uiterste wil) kan dat allemaal eigenlijk niet. Wel kennen we een zogenaamde euthanasieverklaring (notarieel). In hoeverre behandelende artsen zich daaraan houden is vraag 2. Toch kan het wel wat richting geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.