voorwaarden hypothecaire lening van ouder


1 augustus 2003

Vraag nummer: 7956  (oude nummer: 2873)

Mijn moeder is bereid om mij een hypothecaire lening te verschaffen om zodoende de lening van de bank over te nemen tegen een lager rentetarief dan ik nu verschuldigd ben. Wat zijn de voorwaarden waaraan een dergelijke lening moet voldoen zowel juridisch als fiscaal en hoe moet ik praktisch te werk gaan? Mijn vader is 5 jaar geleden overleden en ik heb een zus waar ik rekening mee moet houden.
Met vriendelijke groet,
Anoniem

Antwoord:

Geachte heer,

De leningvoorwaarden en de hypotheek (onderpand) dienen zoveel mogelijk gelijk te zijn aan de voorwaarden die een bank stelt. Indien er teveel afgeweken wordt van normaal geldende condities (bijvoorbeeld een veel te lage rente), dan kan de fiscus wel eens concluderen dat er sprake is van een schenking. De kans is niet heel erg groot maar wel aanwezig.

De kans hangt naast de hoogte van de rente ook af van de gevallen van opeisbaarheid van de lening. Een renteloze aflossingsvrije lening bijvoorbeeld zal vrijwel zeker een schenking betekenen. Renteloos met een ten alle tijde opeisbare lening is fiscaal gezien (als er op het moment van opeising ook daadwerkelijk afbetaald kan worden) al weer wat saver. Uiteraard zijn er vele verdere tussenvormen: wel rente maar beperkte opeisbaarheid enzovoort.

Zolang één en ander op zakelijke gronden geschiedt en er dus geen sprake is van eenzijdige bevoordeling, zullen er ook geen problemen ontstaan tussen u en uw zuster. Kom je wel in de sfeer van bevoordeling (ook al is het fiscaal geen bevoordeling) dan zouden er mogelijk problemen tussen u en uw zuster kunnen ontstaan na het overlijden van uw moeder.

Indien u één en ander wenst, vraagt u dan ook aan uw bank hoe hoog uw eventuel boete wegens vervroegde aflossing is. Is de boete te hoog, dan zou u het nog eens kunnen heroverwegen.

Wat raad ik u aan: vraag de bank na omtrent de eventuele boete en neem vervolgens contact op met uw notaris om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE