verjaring van schuld/rente


1 juni 2004

Vraag nummer: 8557  (oude nummer: 4363)

In een standaard schuldbekentenis, waarin geen termijnen en/of percentages voor rente/intresten vermeld worden,besluit de schuldbekentenis met het volgende:Zodra beide schuldenaren zijn overleden, moet uit de eventueel bestaande erfenis,voor ieder jaar na 1982 ,zevenhonderd en vijftig gulden per jaar mede uitbetaald worden naast de hoofdsom. Beide schuldenaren zijn overleden in 2003. Mijn vraag is devolgende:Is er sprake van verjaring ? Moet een dergelijk artikel niet notarieel worden vastgelegd?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals ik dat zie aan de hand van uw vraag, is er sprake van opeisbaarheid indien beide schuldenaren (u bedoeld schuldeisers ??) zijn overleden. Dus in 2003, verjaring is dan dus niet aan de orde denk. De betaling naast de hoofdsom ziet mijns inziens op een soort rente. Schuldbekentenissen hoeven overigens in beginsel niet notarieel. Uitzondering op die regel is onder meer de zogenoemde schenking op papier, maar daarvan is hier neem ik aan geen sprake van.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >