terug betalen lening


8 maart 2010

Vraag nummer: 13644  (oude nummer: 15388)

Mijn vader is begin december overleden. Mijn broer heeft 2 weken voor het overlijden geld geleend van mijn vader. Op het bankafschrift staat ook dat het een lening betreft. Wat kunnen wij , de andere kinderen, doen om te zorgen dat hij "ons deel" in ieder geval terug betaalt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt mij zeer aan te bevelen vast te leggen onder welke ciondities de lening is aangegaan/wordt voortgezet. Daarbij verdienen vooral de rente, rentevastperiode en natuurlijk de gevallen van aflossing én opeisbaarheid extra aandacht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn