Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

terug betalen lening

8 maart 2010

Vraag nummer: 13644 (oude nummer: 15388)

Mijn vader is begin december overleden. Mijn broer heeft 2 weken voor het overlijden geld geleend van mijn vader. Op het bankafschrift staat ook dat het een lening betreft. Wat kunnen wij , de andere kinderen, doen om te zorgen dat hij "ons deel" in ieder geval terug betaalt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het lijkt mij zeer aan te bevelen vast te leggen onder welke ciondities de lening is aangegaan/wordt voortgezet. Daarbij verdienen vooral de rente, rentevastperiode en natuurlijk de gevallen van aflossing én opeisbaarheid extra aandacht.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder