Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schuldbekentenis

3 juni 2004

Vraag nummer: 8565 (oude nummer: 4374)

Op dit moment in bezit van 2 kopieen van een onderhandse schuldbekentenis.Ze zijn identiek aan elkaar alleen het verschil ligt in het feit dat de ene is ondertekend door alleen de schuldenaar en schuldeiser, de andere door de zelfde schuldenaar en schuldeiser maar nu aangevuld met een 2de handtekening van de echtgenoot van de schuldenaar.Het orgineel :nooit kunnen/mogen zien,verder ontbreekt er een goedschrift.Zou er sprake kunnen zijn van valsheid in geschriften en zoja kan de rechter dan de totale schuld nietig verklaren?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Helaas kan ik er vanaf deze plaats niet meer zoveel over zeggen. Ik zou nu gewoon direct contact opnemen met een notaris om één en ander te bespreken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder