Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

renteverplichting schulden

22 januari 2005

Vraag nummer: 9029 (oude nummer: 5436)

Geachte heer,

Indien de erfgenamen een nalatenschap aanvaarden, aanvaarden zij ook alle schulden . Hierbij behoren de renteverplichingen.

Behoren de erfgenamen, indien zij de schuld niet meteen voldoen aan de schuldeiser, deze renteverpliching (welke de erflater was overeengekomen) ook te voldoen?

Kortom: de schulden komen met lasten, deze lasten vallen deze ook als verantwoording bij de erfgenamen en zoja, waar is dit juridisch vindbaar?

Dit i.v.m. de erfgenamen die mij over de schuld, vordering, die ik op hen heb geen rente willen vergoeden. Dit terwijl het beschikbare geld, wat nu onder hen beheer staat en normaliter mij toekomt, wel rentedragend is!

Antwoord:

Geachte heer,

Alle verplichtingen van de overledene gaan over op de erfgenamen! Het contract blijft gewoon gelden. Ten aanzien van de beantwoording van de vraag welke situatie zich voordoet als de schuldenaar (erfgenamen na overlijden) niet aan zijn verplichting voldoet, kunt u ook weer terecht bij het contract (de leningovereenkomst).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder