Rentebetaling


5 maart 2013

Vraag nummer: 33824

Als er jaar op jaar geen rente is betaald over de schuldbekentenis, is deze dan nog wel rechtsgeldig.moeten de andere nabestaanden die rente achteraf ophoesten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is wat er staat in de lening over die situatie. Mogelijk is opgenomen dat er dan een boete is verschuldigd en dat mogelijk de lening opeisbaar wordt.

Door het niet voldoen aan de verplichtingen, wordt lijkt mij de geldigheid van de lening niet aangetast, tenzij blijkt dat er geen sprake was van betreffende verplichting. Vandaar dat het van belang is dat de lening heel erg goed schriftelijk is vastgelegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.