Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

lening

11 oktober 2008

Vraag nummer: 12050 (oude nummer: 11430)

Bij de afwikkeling van de erfenis van mijn moeder stuit ik op een originele ondertekende schuldbekentenis van mijn broer, een van de drie erfgenamen. Het dokument dateert van 1999 en is niet notarieel verleden. De lening, noch de rente, zijn ooit afgelost.
Wat betekent dit nu voor de bepaling van het erfdeel van de betreffende erfgenaam?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een lening wil eigenlijk zeggen dat er een vordering is op degene die heeft geleend. Komt de schuldeiser te overlijden, dan zit in diens nalatenschap dus een vordering (een actief post). De bepalingen van de vordering omtrent opeisbaarheid ed. zijn dan doorslaggevend.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder