lening


11 oktober 2008

Vraag nummer: 12050  (oude nummer: 11430)

Bij de afwikkeling van de erfenis van mijn moeder stuit ik op een originele ondertekende schuldbekentenis van mijn broer, een van de drie erfgenamen. Het dokument dateert van 1999 en is niet notarieel verleden. De lening, noch de rente, zijn ooit afgelost.
Wat betekent dit nu voor de bepaling van het erfdeel van de betreffende erfgenaam?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een lening wil eigenlijk zeggen dat er een vordering is op degene die heeft geleend. Komt de schuldeiser te overlijden, dan zit in diens nalatenschap dus een vordering (een actief post). De bepalingen van de vordering omtrent opeisbaarheid ed. zijn dan doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >