Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lening/schenking

5 maart 2015

Vraag nummer: 41746

Mijn ex partner wil mij een lening van 50000 euro geven om bij de aankoop van mijn koop huis te leggen. Is het mogelijk om bij de overdracht dat geld meteen te lenen via een leenovereenkomst bij de notaris. Is het mogelijk in de leenovereenkomst te zetten dat het complete bedrag bij overlijden van de schenker terug komt? Ik ben ook zijn erfgenaam. De 30% erfbelasting wordt dan achteraf over dit bedrag betaald, in plaats van nu schenkings belasting, wat ook 30% is.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is zelfs erg verstandig om een lening goed schriftelijk vast te leggen en daarin ondermeer vast te leggen op welke momenten de lening opeisbaar is. Voorts is van belang om even te laten checken of het testament nog wel voldoet.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder