Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

lening en erfenis

19 oktober 2006

Vraag nummer: 10555 (oude nummer: 8397)

Geachte heer - mevrouw,

Wij hadden sinds 2 maanden een renteloze lening bij mijn schoonvader lopen,Hij was niet mijn vrouw haar natuurlijke vader en heeft haar ook niet erkend, maar wel opgevoed en als zijn kind beschouwd.
Nu is hij pas geleden overleden en mijn vrouw is erfgename.
Moeten wij de lening nu direct terug betalen,kan dat gezien worden als schenking of is kan dat gezien worden als deel van de erfenis.
de andere erfgenamen weten dat wij deze lening hebben.
Voorlopig hebben we afgesproken dat we de lening blijven afbetalen, maar wat is nu de beste (en fiscaal ook) oplossing?

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

P Duijzers

Antwoord:

Geachte heer,

Bepalend is wat bij de lening is afgesproken over opeisbaarheid. Als dat niet is bij overlijden van de schuldeiser, dan loopt de lening door met de erfgenamen als schuldeiser.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder