Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

lening aan kind/aftrekbaarheid rente

28 december 2003

Vraag nummer: 8289 (oude nummer: 3649)

Wanneer ik een lening aan mijn zoon zou doen voor de bouw van een woning tegen een ongeveer dezelfde intrestvoet als een bank en het kapitaal blijft altijd opeisbaar, zijn deze intresten dan voor hem fiscaal aftrekbaar en omgekeerd moet ik dan fiscaal deze intresten aangeven en aan welke intrestvoet wordt dat eventueel belast ?
Hoogachtend.
Pieraert

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich zijn de renten voor uw zoon gewoon aftrekbaar als de lening gelden gebruikt worden voor zijn eigen woning. Naar mijn weten is de vordering op uw zoon voor u BOX 3 vermogen, dus is de rente die u krijgt niet belast. Voor zekerheid hierover zou ik als ik u was even de belastdienst bellen.

Howel kostenverhogend, kan het voor u wellicht aan te raden zijn dat u zekerheid krijgt in de vorm van hypotheek. U treedt tenslotte ook als bank van uw zoon op.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder