Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

inbreng van schenking

3 november 2011

Vraag nummer: 26574

Mijn broer heeft in augustus 2009 zonder dat mijn moeder (toen licht dementerend) wist voor welk bedrag op haar naam een lening afgesloten van 20.000 euro en dit in kleine delen contant van onze moeder's rekening afgehaald.
Zij zal door haar goedheid vast akkoord gegaan zijn om hem te helpen, maar heeft pas sinds kort de hoogte van het bedrag te horen gekregen.
Zij is teleurgesteld, dat hij haar vertrouwen heeft geschaad, maar omdat hij ziek is wilt ze hem dit bedrag nu gewoon schenken. In haar testament staat de bepaling dat schenkingen moeten worden ingebracht.
Wordt zijn erfdeel nu straks verminderd met het bedrag van de schenking (20.000 euro) of wordt slechts de legitieme massa (fictief) verhoogd en daarna verdeeld zodat hij dus 'gewoon' zijn erfdeel krijgt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er al sprake kan zijn van een schenking, dan zal dat in dat geval een kwijtschelding van de geldlening zijn, mogelijk belast met schenkbelasting.
Deze kwijtschelding moet wel (door de begiftigde) worden aanvaard en worden gedaan door een persoon die weet wat zij doet. Indien er sprake is van dementie, dan zal dat lastig/onmogelijk zijn. In dat geval zal er een vordering uit geldlening zijn die 'gewoon' in de nalatenschap van mevrouw valt.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder