inbreng van schenking


3 november 2011

Vraag nummer: 26574

Mijn broer heeft in augustus 2009 zonder dat mijn moeder (toen licht dementerend) wist voor welk bedrag op haar naam een lening afgesloten van 20.000 euro en dit in kleine delen contant van onze moeder's rekening afgehaald.
Zij zal door haar goedheid vast akkoord gegaan zijn om hem te helpen, maar heeft pas sinds kort de hoogte van het bedrag te horen gekregen.
Zij is teleurgesteld, dat hij haar vertrouwen heeft geschaad, maar omdat hij ziek is wilt ze hem dit bedrag nu gewoon schenken. In haar testament staat de bepaling dat schenkingen moeten worden ingebracht.
Wordt zijn erfdeel nu straks verminderd met het bedrag van de schenking (20.000 euro) of wordt slechts de legitieme massa (fictief) verhoogd en daarna verdeeld zodat hij dus 'gewoon' zijn erfdeel krijgt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er al sprake kan zijn van een schenking, dan zal dat in dat geval een kwijtschelding van de geldlening zijn, mogelijk belast met schenkbelasting.
Deze kwijtschelding moet wel (door de begiftigde) worden aanvaard en worden gedaan door een persoon die weet wat zij doet. Indien er sprake is van dementie, dan zal dat lastig/onmogelijk zijn. In dat geval zal er een vordering uit geldlening zijn die 'gewoon' in de nalatenschap van mevrouw valt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn