Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

antwoord kindsdeel opeisen na schuld familielid

2 oktober 2009

Vraag nummer: 13043 (oude nummer: 13971)

Hallo Mijnheer/Mevrouw

Ik heb nog een vraag na uw antwoord op mijn vraag kindsdeel opeisen na schuld familielid, en die luid als volgt. Op de bankrekening staat nog een geldbedrag en als wij het kindsdeel zouden willen opeisen is dit geldbedrag precies genoeg daarvoor, kunnen wij dit dan opeisen en dat dan het kindsdeel van de broer met de schuld zou verekenen en dat er dan minder geld wordt teruggevorderd.

Mvg R. Waterlander

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er sprake van een vordering in de nalatenschap, dan zou die mogelijk toegedeeld kunnen worden aan de erfgenaam die ook schuldenaar is. Omdat een vordering een actiefpost is zal betreffend erfgenaam de anderen wel moeten uitkopen (overbedeling wat dat betreft).

Het lijkt mij raadzaam eens langs een notaris te gaan om één en ander samen te bespreken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder