Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

afwikkeling lening bij overleden vader

31 maart 2010

Vraag nummer: 13754 (oude nummer: 15602)

geachte heer/ mevrouw,

ik heb een vraag over 2 leningen die ik bij mijn vader heb openstaan, echter is hij onlangs overleden. Het betreft een lening voor de aankoop van mijn huis waarbij rente betaald wordt, afspraken op papier staan over aflossing (30jaar en af te lossen bedrag per maand). de andere betreft een renteloze lening waarbij alleen mondelinge afspraken zijn gemaakt over de terugbetalin (is een vast bedrag per maand). omdat er ook een klein bedrag vrijkomt wil mijn broer dat ik daarmee hem direct de helft van alle leningen afbetaal. ik wil liever de bedragen die ik nu aan mijn vader betaal handhaven (wellicht halveren?). wie staat er in zijn recht? kan mijn broer direct de helft van het openstaande saldo opeisen van beide leningen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat op papier is gezet zou duidelijk moeten zijn. Er zou opgenomen moeten zijn op welke momenten de lening opeisbaar is. Een mondelinge lening is uiteraard een ander verhaal. Daarvan is het lastig de bepalingen naar boven te halen omdat die niet zijn vastgelegd.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder