woning van ouder naar kinderen


10 maart 2013

Vraag nummer: 33862

is overdracht van woning van langstlevende ouder naar 3 kinderen binnen 2 jaar nadat deze langstlevende ouder in verzorgingshuis wordt opgenomen inzake voorkoming eigen bijdrage juist? zo ja wilt u uitleggen hoe dit werkt, omdat de langstlevende ouder dan toch nog steeds hetzelfde vermogen heeft ? (na deze woning overdracht aan kinderen)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De (nieuwe) AWBZ regeling gaat uit van de hoogte van het BOX 3 vermogen. Het overbrengen van de (waarde van de) woning van BOX 1 naar BOX 3 is mogelijk niet aan te bevelen zolang het nog BOX 1 vermogen is. Mogelijk zou binnen de betreffende 2 jaarstermijn wel gekozen kunnen worden voor de zogenaamde schenkingen op papier. In het algemeen valt er weinig van te zeggen. Uw specifieke situatie zou bekeken en beoordeeld moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.