Wat zijn de mogelijkheden voor overdracht vakantiehuis vòòr overlijden vader


18 juli 2017

Vraag nummer: 51367

Mijn ouders hebben 25 jaar geleden een vakantiehuis gekocht in Frankrijk, samen met mijn oom en tante. Het huis is eigendom van een Franse stichting met aandelen die gelijk verdeeld werden onder de vier eigenaren.
Nadat mijn moeder 9 jaar geleden overleed is haar deel verdeeld onder mijn vader, mijn broer en mijzelf. De overdracht van die aandelen kostte mijn vader indertijd heel veel moeite bij de Franse notaris.
Ik zou nu graag de overdracht van het eigendom voordat er sprake van een erfenis is willen regelen. (De oudere generatie spreekt veel beter Frans dan wij.)
De constructie die ik voor ogen heb is de volgende.
We zoeken een plaatselijke Nederlands sprekende adviseur die de overdracht bij de notaris begeleid.
Mijn broer en ikzelf betalen de taxatiewaarde van de resterende aandelen van mijn vader aan hem.
Mijn vader verstrekt een lening van dezelfde omvang aan elk van ons tegen de marktrente.
De lening wordt jaarlijks verminderd met het bedrag van de maximale belastingvrije schenking.
De erfenis zal in totaal niet boven de successievrijstelling uitkomen, maar op deze manier kunnen we het eigendom en de zorgen rondom het vakantiehuis overnemen als jonge generatie

Is dit een plausibele en fiscaal-juridisch correcte gang van zaken?

Antwoord:

Geachte heer,

Voor de Franse situatie moet ik u vrees ik verwijzen naar een Franse notaris of een Nederlandse adviseur die gespecialiseerd is in Frans recht. In het algemeen geldt echter (naar Nederlands recht) dat bij overdracht de waarde moet worden vastgesteld en betaald. De juiste waarde kan worden vastgesteld door middel van taxatie. De betaling kan op verschillende manieren, waaronder schuldigerkenning (geheel of gedeeltelijk). In plaats van de vordering wegens betaling van de koopsom, ontstaat dan een vordering wegens geldlening. Deze geldlening kan stapsgewijs worden kwijtgescholden, eventueel met de zogenoemde anti-aangetrouwden clausule. Voor zover het geschonken bedrag niet is vrijgesteld, is het belast met schenkbelasting. Let op, dit is allemaal naar Nederlands recht. Naar Nederlands recht overigens kan er ook sprake zijn van overdrachtsbelasting. In Frankrijk kan alles (civielrechtelijk en fiscaal) weer anders zijn, dus laat u zich inderdaad goed voorlichten.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE