vruchtgebruik huis ouders


23 januari 2005

Vraag nummer: 9034  (oude nummer: 5450)

mijn moeder wil haar huis aan mij overdragen o.b.v. vruchtgebruik. Ik ben enige erfgename. Ik heb zelf een koophuis, hoe zit dit fiscaal c.q. verplichtingen van mijn kant als ik dit aanvaard.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zijn veel meer redenen om het niet te doen, dan om het wel te doen. Toch kan u er gewoon wel voor kiezen het te doen.

Let op (onder meer): overdrachtsbelasting (6%), betaling van de koopsom, aflossing hypotheek, BOX3 belasting over zowel het vruchtgebruik als het bloot eigendom !!!

Laat u zich dus zeer uitgebreid informeren bij uw notaris, want misschien zijn er betere varianten (100% overdracht en huur bijvoorbeeld) ??

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.