verkoop huis aan een kind


12 juni 2009

Vraag nummer: 12726  (oude nummer: 13220)

Kunnen ouders hun huis aan een van de eigen kinderen verkopen zonder dat de andere kinderen hiervan op de hoogte zijn? Wat gebeurt er in deze situatie wanneer beide ouders overleden zijn? Hoe wordt e.e.a. dan verdeeld m.b.t. de erfenis? En hoe wordt bepaald of het huis indertijd voor een redelijke prijs is verkocht aan het ene kind?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ouders kunnen dat. Om fiscale problemen te voorkomen is verkoop tegen een juiste prijs altijd aan te bevelen. Is er niet betaald, dan staat er nog een schuld open. De vordering die daartegenover staat, zit in de nalatenschap van de ouders.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.