schenking


30 augustus 2013

Vraag nummer: 35459

Stel ik koop de woning van mijn ouders, die in de woning blijven wonen. Ik betaal 2 % overdrachtsbelasting over het blote eigendom en neem een hypotheek op bij mijn ouders.
Mijn ouders schenken mijn het bedrag van de hypotheek. Ik betaal de schenkbelasting. Moeten mijn ouders nu nog rekenrente betalen aan mij ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In de transactie waarbij ouders in de woning blijven wonen is het onzettend belangrijk vast te stellen of er fiscale consequenties zijn bij overlijden van uw ouders. In beginsel zal namelijk de woning alsnog belast zijn met erfbelasting bij overlijden vanv uw ouders. Dan wordt het wel erg zuur voor u. Ook dient tijdens leven de BOX 3 consequenties goed bezien te worden. Kortom, er is een veelheid aan aandachtspunten, die u toch echt moet overleggen met uw/een notaris.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE