Schenking grond / bouwgrond


18 december 2007

Vraag nummer: 11416  (oude nummer: 9974)

mijn ouders zijn van plan mij een stuk grond te schenken nu gewone grond .
Ik ben van plan hier een bouwvergunning op aan te vragen en zoals het nu lijkt zal deze ook goedgekeurd worden.
Wat telt de fiscus nu voor de grond ?? of wanneer word het als bouwgrond beschoud?? en hoe lang moet de schenking geleden zijn om voor de fiscus deze grond als gewone(goedkoop) te geleden en niet als bouwgrond.
Wat is het tijdstip dat het bouwgrond is: als je actie ondeneemt in bestemmingsplan wijzigen of als bouwvergunning erleend is.

m.vr.gr.

Antwoord:

Geachte mevrouw/mijnheer,

Dat kan ik moeilijk in het algemeen beantwoorden. Mijn voorkeur heeft het doorgaans bij overdracht/schenking ouders-kinderen om gebruik te maken de zogenoemde gezamenlijke taxatie: een taxateur door u aangewezen en een taxateur van de belastingdienst.

Mijn advies: ga langs een notaris om één en ander zeer uitgebreid te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn