schenking appartement


15 november 2005

Vraag nummer: 9707  (oude nummer: 6878)

Mijn schoonmoeder, weduwe, heeft een hypotheekvrij appartement. Zij wil haar beide kinderen een warme hand geven, door haar deel van het appartement (de helft + 1 kindsdeel) in eigendom aan de kinderen te schenken en het vervolgens van de kinderen terug te huren.
(hoe) kan dat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Gewoon: taxeren, via notaris overdragen, overdrachtsbelasting betalen, kwijtschelding koopsom, betalen van schenkingsbelasting (eventueel aanspraak op samenloopregeling), huur overeenkomst maken en vervolgens elk jaar BOX 3 belasting betalen.


Hier komt het heel in het kort op neer. Natuurlijk is het niet alles. Daarvoor zou ik gewoon even langs uw notaris gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.