ouderlijk huis kopen en verhuren aan moeder én broer ?


16 februari 2017

Vraag nummer: 49683

Ik wil graag het huis overkopen van mijn moeder.
Behalve mijn moeder woont mijn broer daar ook en zij blijven daar ook wonen, zo is de bedoeling
.
Zou ik de huurprijs van 6% WOZ-waarde ook kunnen verdelen over hen? Of is het dan verplicht om de hele woning aan mijn moeder te verhuren?
Wanneer het wel kan, moet voor de fiscus nog ergens vastgelegd worden dat de huur alleen een deel van de woning betreft? Of is een huurcontract voldoende om geen gesodemieter te krijgen?

Wanneer door opknappen van de woning (isolatie, nieuwe keuken, zonnepanelen) de WOZ stijgt, moet de huurprijs dan ook meestijgen?

En zijn er ook strenge regels voor wat je vraagt voor gas/water/licht?

Ik wil namelijk ook weer niet dat mijn familie mij een giga-hoge huur zou moeten betalen.

Hartelijk dank alvast!!!

Lenny

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraagt valt gezien de complexheid van één en ander buiten het bestek van deze rubriek. De antwoorden zijn namelijk niet steeds eenduidig te geven en dienen extra overwegingen. In het algemeen geldt dat de huur 6% van de WOZ waarde moet zijn, indien de eigenaar overdraagt en in de woning blijft wonen. Dit om te voorkomen dat alsnog erfbelasting is verschuldigd bij overlijden (van de huurder). Dat zou betekenen dat de huur ook steeds gerelateerd moet zijn aan de voor elk jaar geldende WOZ waarde. Pas bij overlijden zal blijken of wel of niet aan de voorwaarden is voldaan en dus of wel of niet alsnog erfbelasting is verschuldigd. Vandaar dat één en ander zeer zorgvuldig moet worden overwogen en vandaar dat ik u van harte aanraad om langs uw notaris te gaan om één en ander te bespreken, want uiteraard gelden er nog meer fiscale aandachtspunten, zoals de overdrachtsbelasting en de BOX 3 belasting.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE