onterven kleinkinderen/overdracht huis


5 juni 2004

Vraag nummer: 8567  (oude nummer: 4384)

mijn moeder is weduwe wil een testament laten maken wat voor mij als enigste zoon het gunstigste is mijn broer en zus zijn overleden, er zijn daarvan 2x2 kinderen van, maar mijn moeder wil hun het liefst niets meer toebedelen door omstandigheden, mijn moeder heeft een eigen huis maar verder is er geen spaargeld het leifst wil ze het huis aan mij schenken kan dat, zodat er niets meer is na haar overlijden, wat is het voordeligste voor mij.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een testament zou uw moeder, als zij dat echt wil, haar kleinkinderen kunnen onterven. Deze kleinkinderen hebben echter wel een minimaal erfdeel, waar zij beroep op kunnen doen.

Indien u enig erfgenaam bent (daarvoor is een testament nodig) dan gaat het hele vermogen, waaronder het huis, bij overlijden naar u. Als het de bedoeling is dat het huis al eerder aan u ten goede komt is de schenking mogelijk. Houdt u dan rekening met overdrachtsbelasting (6%) en schenkingsrecht (gelijk aan successierecht). Pas achteraf kan gezegd worden wat het gunstigste is geweest. Stijgt het huis na overdracht in waarde, dan heeft u het waarschijnlijk goed gedaan. Daalt het huis in waarde, dan heb je een probleem. Ook moet je naar de inkomstenbelasting kijken. Voor u is het box 3 als uw moeder erin blijft wonen. Dus verder geen aftrek. Ook uw moeder heeft geen aftrek. Ook het woonrecht van uw moeder moet goed vastgelegd worden (bijvoorbeeld een huurcontract).

Kortom redenen genoeg om bij een notaris binnen te stappen voor advies.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE