Mede-eigenaar


12 maart 2020

Vraag nummer: 60263

Geachte mevrouw/mijnheer,
Namens een goede kennis Frans (weduwnaar) stellen wij u de volgende vraag: Frans wil zijn kinderen mede-eigenaar maken van zijn woning. Verrekening geschiedt middels het blote eigendom (verkregen door overlijden van moeder). Frans heeft het vruchtgebruik van zijn vrouw. Hiermee heeft Frans een schuld aan zijn kinderen. Door de kinderen mede-eigenaar van de woning te maken hebben de kinderen weer een schuld aan Frans.
Kan deze mogelijkheid notarieel rechtsgeldig worden vastgelegd? Aan welke zaken dienen wij nog verder te denken?
Uw inhoudelijk antwoord zien wij gaarne per mail tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
H. den Ouden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van belang is vast te stellen wat precies in het testament van mevrouw staat en of ook uitvoering is gegeven aan dat testament. Indien sprake is van vruchtgebruik van een huis, dan dient dat vruchtgebruik notarieel gevestigd te worden. In het testament staat dan tevens wie de bloot eigenaren zijn van het huis. Ook dat zou omschreven moeten staan in de akte vestiging vruchtgebruik.
Indien Frans alleen maar vruchtgebruiker is, kan hij uiteraard de woning zelf niet vervreemden.

Indien geen sprake is van vruchtgebruik, maar vol eigendom bij Frans, dan zou hij inderdaad deze woning kunnen overdragen. Het is fiscaal zeer complex om dat 'zomaar' te doen. Er speelt niet alleen overdrachtsbelasting maar ook erfbelasting bij overlijden van Frans. Indien (bijvoorbeeld) sprake is van huur door Frans, dan moet de huur tenminste 6% van de WOZ waarde zijn in beginsel.

Kortom, het is van harte aan te bevelen om langs een notaris te gaan in de buurt om een en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE