Kan de woning worden overgedragen ter aflossing van het kindsdeel?


26 november 2017

Vraag nummer: 52878

Mijn schoonmoeder is al 4 jaar weduwe. Kinderen hebben een vordering op haar (kindsdeel). Zij wil nu de woning aan de 4 kinderen schenken. Geldt als schenking nu per kind een kwart van de waarde van de (hyp.vrije) woning of kan daar hun kindsdeel in de erfenis van hun vader eerst vanaf? NB: er zijn geen liquide middelen.

Antwoord:

Geachte heer,

Overdracht van een woning door de ouder(s) aan de kinderen heeft heel veel aandachtspunten, waaronder fiscale aandachtspunten. Indien moeder in de woning blijft wonen moet in beginsel de huur 6% van de WOZ waarde zijn. Bij overdracht is in beginsel 2% overdrachtsbelasting verschuldigd (over de koopsom/waarde). De betaling van de koopsom zou eventueel (gedeeltelijk) via verrekening van de kindsdelen kunnen lopen, maar ook dat kan een fiscale consequenties hebben. Kortom, zoals zo vaak maar zeker in uw geval: neem contact op met uw notaris om één en ander te bespreken en 'bezint eer jij begint'.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE