gehandicapte broer


5 december 2007

Vraag nummer: 11393  (oude nummer: 9945)

bij overlijden van de ouders heeft een geh. broer die in een instelling verblijft minder erfdeelrecht als ik en mijn zus, nu is mijn vraag ik wil het ouderlijjke huis kopen, kan ik een deel van mijn broers geld hiervoor lenen of gebruiken want mijn zus en ik worden na het overlijden van beide ouders toeziend voogd over onze broer.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Lijkt mij niet, tenzij u daartoe toestemming hebt van de bewindvoerder die weer toestemming moet hebben van de kantonrechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.