gedeeltelijke verkoop eigendom


5 november 2007

Vraag nummer: 11343  (oude nummer: 9846)

Wat houdt precies een naakte verkoop in? Als men in het huis mag blijven
wonen,voor wie zijn dan herstellingen? Hebben de erfgenamen iets als ik sterf? Wie betaalt wat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Degene die het huis bewoont is de vruchtgebruiker en de eigenaren zijn de bloot-eigenaren. Bij de vestiging van het vruchtgebruik met precies worden vastgelegd welke kosten voor wiens rekening komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.