Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zwarte schaap bij verdeling huis.

9 maart 2014

Vraag nummer: 37602

Mijn nog in leven zijnde moeder heeft zo'n 15 jaar geleden haar huis verkocht aan mijn broer.
Zij woont nog steeds in dat huis samen met mijn broer.
De opbrengst van het huis is nu bijna door haar opgemaakt.
Er zijn verder geen broers of zusters.

Vraag: Heb ik nog recht op de helft van het huis? Het vermogen van mijn moeder is nagenoeg volledig naar mijn broer gegaan.
mvg, Miranda Stabiij

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw moeder enig eigenaar was van het huis, kon ze daar ook volledig over beschikken, dus ook verkoop een haar zoon. Vervolgens is het aan haar wat zij met de verkoopopbrengst doet. Indien zij dat voor haarzelf heeft gebruikt is er ook geen sprake van een schenking. Indien u nog een vordering hebt op uw moeder in verband met het overlijden van uw vader, wordt die waarschijnlijk wel opeisbaar bij haar overlijden, maar dan is dus extra aandacht vereist indien het vermogen is opgemaakt (waartoe uw moeder in beginsel bevoegd is).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder