Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie betaalt de schulden?

3 november 2017

Vraag nummer: 52612

mijn vader is 3jaar geleden overleden en hij heeft een schuld van 21000 euro. mijn vraag is nu moeten wij zijn schulden nu betalen,ook al is hij 25jaar geleden hertrouwd en heeft hij twee kinderen met zijn tweede vrouw. zijn schulden zijn gemaakt met zijn tweede vrouw. p.s. hij heeft nooit naar ons omgezien en nooit alimentatie gegeven aan ons moeder

Antwoord:

Geachte heer,

De erfgenamen zijn (bij aanvaarding) gerechtigd tot de tegoeden en activa en gehouden om de verplichtingen en schulden te voldoen. Kortom: er moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en dan kan ook worden vastgesteld wie betreffende schulden moet voldoen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder