vraag bij vraag 36980


16 januari 2014

Vraag nummer: 37023

De gevolmachte weigert inzage. Ik vermoed dat gevolmachte zijn eigen rekening heeft gespekt. Wat nu te doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dan zit er mogelijk weinig anders op dan inzage af te dwingen al dan niet na tussenkomst van- en overleg met een advocaat of notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.