Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vader overleden, hoe zit het met bezittingen?

12 februari 2013

Vraag nummer: 33617

Beste,

Mijn vader is plotseling overleden afgelopen jaar 30 april. Mijn vader was voor de 2de keer getrouwd. Ik ben zijn enigste dochter. Nu zijn er bezittingen die ik graag zou willen hebben, ivm emotionele waarde. Ik heb het zijn 2de vrouw al een aantal keren gevraagd maar ik weet niet hoe ik nu veder moet. Zij zegt hier nog niet aan toe te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een, kerststal die van mijn opa was, een goudenzak horloge ook van mijn opa, een horloge die ik heb gegeven met de vader van mijn zoon, die zou ik graag willen voor mijn zoon. Zijn vader is een aantal jaren plosteling overleden. En een goud ijshockeystickje, die zou ik het allerliefst willen ik ging namelijk altijd met mijn vader naar de ijshockey. Zou u mij kunnen vertellen wat ik zou kunnen gaan doen. Ik heb het nu een paar keer gevraagd ik heb het haar gemaild, maar ik krijg maar geen antwoord. Ik denk erover om een dochter van haar inteschakelen. Heb ik uberhaupt ergens recht op als het enigste kind van mijn vader.

Groet, Marianne

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er geen (afwijkend) testament is gemaakt, dan bent u samen met de langstlevende de erfgenamen, maar zal via de wettelijke verdeling de langstlevende enig eigenaar worden. U krijgt een vordering op de langstlevende. Raadzaam is de hoogte daarvan vast te (laten) stellen.

In uw geval kan sprake zijn van de zogenoemde wilsrechten. Op grond daarvan kan door u enige greep gekregen worden op goederen die tot de nalatenschap van uw vader behoorde.Wellicht een idee om die nader te onderzoeken. Laat u informeren door een notaris bij u in de buurt.
Er is dan in beginsel sprake van bloot-eigendomsrecht, dus in die zin zou 'gewoon' afgifte in vol eigendom van de door u gewenste goederen aan te bevelen zijn. Maar juridisch is de langstlevende daartoe niet verplicht.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder