Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uitoefenen wilsrechten

24 september 2016

Vraag nummer: 47482

Geachte heer/mevrouw,

In 2013 is mijn moeder overleden, en mijn vader heeft recentelijk aangekondigd te gaan hertrouwen. Nu lees ik overal dingen over de zgn wilsrechten. Ik vraag mij echter af hoe ik deze kan uitoefenen? Moet ik naar de notaris? Moet mijn vader mee? Watvoor informatie heb ik daar allemaal voor nodig?

Ten tweede vroeg ik mij af of deze wilsrechten later nog herroepen kunnen worden door mijn vader/zijn nieuwe vrouw indien mijn vader over een aantal jaar een testament opmaakt, of is dat dan niet meer mogelijk?

Ik hoop dat u mij kunt helpen.

Vriendelijke groet,

M.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn een aantal wilsrechten in de wet opgenomen. Wat deze inhouden (wel/niet sprake van vruchtgebruik) en wanneer deze ingeroepen kunnen worden, hangt vooral af van de betreffende omstandigheden. Is er sprake van hertrouwen van eigen ouder of komt de stiefouder als langstlevende te overlijden heeft een groot verschil in gevolg. Zoals zo vaak, maar zeker in uw geval raad ik u aan eens langs uw notaris te gaan om één en ander samen te bespreken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder