Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

uiteindelijke erfgenaam

2 december 2020

Vraag nummer: 62059

Mijn moeder (50) heeft een broer (48) en een zus (53). Zowel oom als tante zijn alleenstaand (ook geen samenlevingscontract of exen) en kinderloos. Alle drie zijn ze niet in topvorm, maar liggen ook bij lange na niet op sterven. Mijn broer (23) en ik (25) zijn de enige 'directe' familie die in de volgende generatie verwant is (ook geen grootouders meer). Ik weet dat mijn broer en ik in eerste instantie niets van mijn oom of tante zullen erven volgens erfrecht, behalve als mijn moeder eerder sterft. Zijn er financiële zaken waar ik en mijn broer me alvast op moet voorbereiden als 'uiteindelijke uitgangspunt' van de erfenissen van alle 3?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Pas op het moment dat blijkt dat je erfgenaam bent heb je de keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Het is wellicht wel een idee voor oom en tante om eens na te gaan of zij een testamenten en/of een levenstestament (=volmacht) willen opstellen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder