Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ouderlijke woning aanhouden na overlijden beide ouders

9 maart 2014

Vraag nummer: 37597

Onze moeder is recent overleden, zij woonde na het eerder overlijden van onze vader samen met mijn jongere zus nog in het ouderlijk huis. Mijn zus is 6 maanden zwanger en alleenstaand en wil graag in het huis blijven wonen tot na de bevalling en daarna willen we kijken of we het huis kunnen verkopen. Wat is mogelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u overeenstemming hierover hebt met de erfgenamen, lijkt het me dat u dat 'gewoon' op die wijze kan uitvoeren. Het kan aan te bevelen zijn het nog op papier te zetten met elkaar, zodat het voor iedereen duidelijk is, bijvoorbeeld hoelang die periode van wonen duurt en of wellicht een vergoeding daarvoor is verschuldigd.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder