Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moeder nieuwe partner

30 oktober 2014

Vraag nummer: 40419

Mijn vader en moeder hebben een eigen zaak. 4 jaar geleden is mijn vader overleden, er was geen testament. We zijn met 2 kinderen. Over de erfenis is nooit echt gepraat, we hadden zo iets van het komt allemaal wel een keer. Echter mijn moeder heeft nu een nieuwe vriend waardoor de verstandhouding tussen haar en ons is verslechterd. Ze wil nu zelfs met hem gaan trouwen om ons te onterven. Kunnen we nu vadersdeel van 4 jaar geleden opeisen?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel kan er bij hertrouwen op grond van de wet niet worden opgeeist. Wel kan sprake zijn van de zogenoemde wilsrechten. Daarvoor raad ik u aan contact op te nemen met uw notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder