Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

kindsdeel

21 juni 2015

Vraag nummer: 42702

Mijn vader en moeder zijn gescheiden toen ik een jaar of 3 was. Vader is een nieuwe relatie aangegaan (niet getrouwd), hebben wij (zijn 3 kinderen) recht op een kindsdeel als hij komt te overlijden? En wat als hij een testament heeft gemaakt dat alles naar zijn huidige relatie gaat? Hebben we dan toch nog recht op ons kindsdeel? En zo niet hebben we ooit recht op ons kindsdeel?
mvg Mevr. van Klaveren

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Veel hangt af van het testament dat uw vader eventueel maakt/heeft gemaakt. Dat kan pas bezien worden na zijn overlijden. Mochten kinderen 'tekort' komen op hun legitieme deel, dan kunnen zij deze legitieme aanspraak inroepen bij de erfgenamen. Mogelijk is ten aanzien van de opeisbaarheid daarvan in het testament weer een nadere bepaling opgenomen, maar ook dat kan pas bezien worden na zijn overlijden.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder