Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

kindsdeel

23 maart 2014

Vraag nummer: 37779

mijn moeder is overleden in januari 2014 mijn vader leeft nog en ik heb nog nog een broer en twee zussen nu wil mijn vader zijn zoons onterven kunnen wij even goed aanspraak maken op ons kindsdeel

Antwoord:

Geachte heer,

Afhankelijk van de juridisch situatie bij het overlijden van uw moeder, hebt u mogelijk een vordering op uw vader in verband met het overlijden van moeder. Bij overlijden van vader zal weer gekeken moeten worden wat de sutuatie is. Indien een kind is onterfd, dan kan aanspraak worden gedaan op de legitieme portie.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder